אם חשבת שבטיחות זה יקר - תנסה תאונה.

אודותינו

המרכז הארצי להנדסה ובטיחות

המרכז הארצי להנדסה ובטיחות מוביל כבר שנים בדיקות בטיחות ובקרת איכות לקיים מבנים קבועים או ארעיים במתחמים פתוחים בשטח ציבורי או במקומות סגורים על פי חוק תכנון ובנייה ובהתאם לחוק רישוי עסקים החל על קניין פרטי בתחום הרשות המקומית.

במהלך השנים נלמדו קשיים המתעוררים במהלך בדיקות הנדסיות ליזמים צעירים ונוצרו בגינן פתרונות יצירתיים בזכות ניסיון רב שנים וידע תאורטי מקדים.

המרכז הארצי מקדם שוויון הזדמנויות לכל עובדיו ומכיל מגוון רחב ומעורב מכל קצוות קשת המגזר ללא הבדל דת גזע ומין ופונה לכולם וכולן כאחד.

המרכז חורט על דגלו ערכי חופש המידע, מקדם התמקצעות, מפתח כמיהה להתחדשות והעשרה, ומשלב אוכלוסיות שונות בתמהיל צוות הון אנושי.

תנאי הכניסה והקבלה הינם מהמחמירים בארץ ומערך בעלי המקצוע ומאגר היועצים כיום מורכב ממהנדסים ואדריכלים בלבד למרות המגבלה בחוסר אדם מקצועי בשוק.

המרכז הארצי להנדסה ובטיחות

המרכז הארצי להנדסה ובטיחות מוביל כבר שנים בדיקות בטיחות ובקרת איכות לקיים מבנים קבועים או ארעיים במתחמים פתוחים בשטח ציבורי או במקומות סגורים על פי חוק תכנון ובנייה ובהתאם לחוק רישוי עסקים החל על קניין פרטי בתחום הרשות המקומית.

במהלך השנים נלמדו קשיים המתעוררים במהלך בדיקות הנדסיות ליזמים צעירים ונוצרו בגינן פתרונות יצירתיים בזכות ניסיון רב שנים וידע תאורטי מקדים.

המרכז הארצי מקדם שוויון הזדמנויות לכל עובדיו ומכיל מגוון רחב ומעורב מכל קצוות קשת המגזר ללא הבדל דת גזע ומין ופונה לכולם וכולן כאחד.

המרכז חורט על דגלו ערכי חופש המידע, מקדם התמקצעות, מפתח כמיהה להתחדשות והעשרה, ומשלב אוכלוסיות שונות בתמהיל צוות הון אנושי.

תנאי הכניסה והקבלה הינם מהמחמירים בארץ ומערך בעלי המקצוע ומאגר היועצים כיום מורכב ממהנדסים ואדריכלים בלבד למרות המגבלה בחוסר אדם מקצועי בשוק.