אם חשבת שבטיחות זה יקר - תנסה תאונה.

הסדרה בחוק

לאור כמות האסונות הרבים בענף הבטיחות בתקופה האחרונה המרכז פועל במרץ לקדם חקיקה בנושא הסמכה לרישוי ואחריות עבור מתקנים בהם תקן לא חל (תל"ח). כיום עובדים בענף עובדים ללא רישום בפנקס המהנדסים וללא הבנה מיטבית בקיים המבנים. עובד ללא ראייה הנדסית וללא הסמכה מיטבית מסכן את מעסיקיו והנושים השותפים בעסק, פוגע בנהלי עבודה, תקינות סדרי בטיחות קיימים וגרוע מכך מסוכן לשלום הציבור! זכור, הוראות הבטיחות נכתבו בדם.