אם חשבת שבטיחות זה יקר - תנסה תאונה.

בדיקת יציבות קונסטרוקציה ומבנים יבילים

מחפשים בודק יציבות קונסטרוקציה ומבנים יבילים? הגעתם למקום הנכון.

לאחר בדיקה הנדסית מקיפה למבנים הנדסיים ועיון בתכניות הרלוונטיות ניתנת חותמת סופית ("תעודת גמר") בדבר תקינות ועמידות כל האלמנטים המוצבים בשטח. ככתוב "לפי בקשת בעל ההיתר יוציא לו המהנדס תעודה המעידה כי כל הבניה בוצעה בהתאם להיתר ולתנאיו".

בעל ההיתר יגיש למהנדס בקשה לתעודת גמר לא יאוחר משנה ממועד מתן אישור הרשות המאשרת לפי סעיף 157א(ה), (ה1) או (ה2) לחוק או ממועד פניית המורשה להיתר לגופים המנויים בסעיף 157א (ה2)(3) לחוק ובהוספה לבניין קיים, שינויו או תיקונו – לא יאוחר משנה ממועד השלמת התוספת, השינוי או התיקון; יושב ראש הועדה המקומית והמהנדס כאחד, רשאים, מטעמים מיוחדים שיפרטו בהחלטתם ובתנאים הנראים להם נחוצים בנסיבות העניין, לדחות את המועד למתן תעודת גמר לתקופה שלא תעלה על שנה נוספת.

4 סיבות למה לקוחות חוזרים ובוחרים בנו

100%
אחריות

הסדרה
בחוק

ליווי
צמוד

שירות
אישי

תמונות מהשטח

הזמן שלך יקר לנו

השאירו פרטים ונציגנו יחזרו אליכם בשעות הפעילות